W Imię Boga

Zespół: Sweet Noise
Album: Koniec Wielu
Data wydania: 1998

Numer seryjny: –
Wydawnictwo: PolyGram Polska
Producent: PolyGram Polska
Projekt okładki: 

Teksty: Glaca
Muzyka: Mały, Bigozz

Goście: 

Łączny czas: 9:26 min